LVRUEN

Ganāmpulka turētājiem

Kāpēc jākopj?

Govis sliktāk ēd un dod mazāk piena, ja nagi ir bojāti, slimi un pārauguši. Tās negribīgi ceļas augšā un līdz ar to rodas lielāka iespējamība saslimt ar mastītu. Ziemas periodā, atrodoties kūtīs, nagi ataug ātrāk, taču tā kā govis maz staigā, nags nodilst ļoti minimāli. Tādēļ ziemā nagus govīm vajadzētu apgriezt biežāk. Ja kūts grīdas klājums un mēslu lentas ir sausas un tīras, nagu slimību saslimšanu skaits nozīmīgi samazinās. Mitrums sagādā labu vidi baktērijām. Ja nagi uzsūc daudz ūdeni, kurā ir amonjaks un sēra ūdeņradis, vājinās naga raga stiprība un tas noved pie nagstarpes iekaisuma un kronīša puves. Nagu griešana ir ļoti svarīga kūtīs, kur ir dziļš pakaišu slānis, jo tajās mītošajām govīm nagi nodilst ļoti maz, zole var būt 4-5 reizes lielāka nekā parasti.

Grūsnām govīm nagu raga produkts ir sliktāks, jo govis ir pakļautas spēcīgai barības maiņai. Atnešanās traumē ragvielas produktu vēl vairāk: saplaisā zoles un rodas laminīts. Jaunas teles ir sevišķi jūtīgas pret nagu saslimšanām. Laminīts un zoles sairšana var parādīties jau pirmajās nedēļās pēc atnešanās. Tādēļ nagi ir jāapgriež pirms teliņa piedzimša- nas vai arī cik vien ātri pēc dzemdībām. Daudzas govis tiek izbrāķētas un pat likvidētas nagu un kāju kaišu dēļ, kuras galvenokārt tiek iegūtas pirmās laktācijas periodā. Ja pienā palielinās somatisko šūnu skaits un strauji krītas izslaukums un gotiņa ir šķietami vesela, tad vaina meklējama nagu kaitē.

Nagu griešanai jānotiek speciāli tam paredzētajā nagu griešanas boksā (attēlā). Tajā dzīvnieki tiek novietoti saudzējoši un droši. Kāja tiek nofiksēta tā, ka speciālists var koncentrēties nagu izmeklēšanai un apgriešanai. Arī grūsnās teles un govis var ievietot boksā bez aborta riska. Nagu griešana ir atbildīgs darbs, ko drīkst veikt tikai apmācīti nagu griezēji, kuriem ir nepieciešamās darba zināšanas un pieredze. Nereti ar novēlošanos tiek konstatēta nagu saslimšanas, jo pazīmes var būt ļoti neizteiktas. Tādēļ ir svarīgi regulāri veikt profilaktiskās apskates, jo speciālists, apsekojot ganāmpulku, simptomus pamanīs.