LVRUEN

Ganāmpulka turētājiem

Nagu slimības

Ir piecas visizplatītākās liellopu nagu slimības:

 • starpnagu dermatīts;
 • laminīts;
 • starpnagu flegmona (sastrutojums);
 • (pirkstu) nagu dermatīts;
 • nagu raga kārtas plaisas.

Visas šīs slimības visbiežāk tiek diagnosticētas tikai pēc to parādīšanās. Tās jāārstē novēršot to cēloņus.

Starpnagu dermatīts

Šī slimība ir izplatīta lielākajā daļā intensīvo piena fermu. Tas ir viens no galvenajiem liellopu klibuma iemesliem. Slimība sākas ar slapju un smakojošu starpnagu ādas iekaisumu. Šī iemesla dēļ ir izplatījies nosaukums "smakojošie nagi".

Starpnagu ādas iekaisums var izplatīties līdz blakusnagu papēža raga kārtai. Nenormāla raga kārta ar rievām vai plaisām kairina un spiež dzīvnadzi. Tas izraisa sāpes, un liellopi sāk klibot. Infekcija bojā naga zoles un sieniņas raga kārtu, it īpaši pakaļkāju ārējos nagus. Šī iemesla dēļ nagi kļūst pārak lieli un tiem jānes liela slodze.

Pārslogots ārējā aizmugurējā naga dzīvnadzis ir ļoti jutīgs pret sasitumiem. Laika gaitā dzīvnadzī var izveidoties čūlas, tas var pat sairt. Naga zoles raga kārta pārstāj augt un laika gaitā ieliecas. Šāda kaite visbiežāk tiek dēvēta par zoles čūlu.

Nopietna infekcija izsauc visu ganāmpulka govju nagu raga kārtas augšanu. Tas nav tikai pakaļkāju sašķēlušos papēžu rezultāts. Līdzīgas problēmas var izveidoties arī ar priekšējiem nagiem.

Starpnagu ādas dermatīts veicina daudzas nagu deformācijas un nenormālu kāju novietošanas stāvokli. Govis tam pielāgojas, bet ārējā naga pārpalikumi tomēr tiek pārslogoti. Šā iemesla dēļ govis bieži pārāk ātri tiek izbrāķētas.

Izvairīties no infekcijas var:

 • radot higiēniskus turēšanas apstākļus;
 • laicīgi un kvalitatīvi apgriežot, kā arī regulāri apkopjot nagus.

Laminīti

Laminīti ir dzīvnadža barības vielu maiņas traucējums, kurš visbiežāk parādās govju atnešanās laikā.

Bieži vien šī slimība parādās daudz vēlāk, kad jau ir acīmredzams raga kārtas augšanas un nagu formas izmaiņas. Laminītu ilgums parasti sniedzas no dažām dienām līdz nedēļām, bet formas izmaiņas pavājina nagu un var izsaukt ilgstošas svara noturēšanas problēmas.

Govis ar laminītiem saslimst ilgstošu pārslodžu gadījumos. No tā izriet, ka laminīti un to sekas visvairāk ietekmē pakaļējos ārējos nagus. Viena no šīm sekām ir raga augšanas intensitātes palielināšanas. Šā iemesla dēļ palielinās slodze, un nags kļūst pārāk augsts.

Laminīts izsauc ievērojamas izmaiņas govju nagu izskatā:

 • izliekts nags;
 • ieslīpi, nenormāli izcelti augšanas gredzeni;
 • dzelteni vai sarkani plankumi (audu šķidruma vai asiņu dēļ) apakšējā raga kārtā vai baltajā līnijā;
 • baltās līnijas kaites.

Laminīts visbiežāk sākas ar:

 • ilgstošu slodzi (palielināta ārējo nagu cietā virsma);
 • nepilnvērtīgu barošanu.

Lai izvairītos no laminīta, nepieciešams:

 • laikā un kvalificēti apgriezt nagus;
 • veikt regulāras nagu apkopes;
 • pilnvērtīgi barot dzīvniekus.

Uzmanību! Govju, kuras pastāvīgi slimo ar starpnagu dermatītiem un laminītiem, nagi var būt deformēti. Šo dzīvnieku turēšanas laiku ganāmpulkā var pagarināt, tikai sistemātiski apgriežot nagus.

Starpnagu flegmona

"Smakojošo nagu" slimību ar attīstītu raga kartes deformāciju nedrīkst jaukt ar starpnagu flegmonu (sastrutojums naga iekšpusē). Tas ir starppirkstu ādas iekaisums - uztūkums (augonis) pēdas pamatnes vidū, tieši abu starpnagu vietās.

Dzīvnieks, kurš ir slims ar starpnagu flegmonu, izteikti klibo. Ja ārstēšana tiek uzsākta agrīnajā slimības periodā, iekaisums parasti pāriet, nenodarot nopietnāku kaitējumu. Ja slimība vispār netiek ārstēta vai tiek ārstēta ar nokavēšanos, iekaisums var pārņemt starpnagu ādu un komplicēties ilgstošā laminītā.

Bieži starpnagu flegmona skar abus nagus. Tas būtiski neietekmē raga kārtas formēšanos.

Pirkstu dermatīts

Pēdējā laikā tika noteikta nagu slimība, par kuras attīstību pasaulē ir maz zināms. Tā tiek raksturota kā pirkstu "dermatīts", kura pazīme ir ārējais ādas iekaisums pie naga malas. Tuvumā augošās spalvas bieži vien ir izspūrušas. Slimības cēloņi nav zināmi, profilaktiskie līdzekļi pagaidām nav noskaidroti.

Visbiežākā slimības pazīme ir acīmredzams klibums. Pirkstu dermatīts var izsaukt raga izaugumus.

Nagu raga kārtas plaisas

Nagu raga kārtas plaisas veidojas tās augšanas vietās. Intensīvajās piena ražošanas saimniecībās šī slimība ir sastopama retāk nekā pārējās. Pastāv uzskats, ka gandrīz visu šo plaisu cēlonis ir mazas raga kārtas plaisiņas pie malas. Kad šīs plaisas sasniedz dzīvnadzi, dzīvnieks sāk sajust sāpes un klibot. Visbiežāk plaisas veidojas priekšējos nagos. Šī slimība izpaužas ļoti sausās vasarās un mitrā tropiskā klimata apstākļos.

Steidzīga mazo, malā esošo plaisiņu ārstēšana var apturēt slimības izplatīšanos un neļauj tai sasniegt dzīvnadzi. Ja parādās strutas, tas nozīmē, ka dzīvnadzis jau ir bojāts. Tādos gadījumos ārstēšana ir ilgstoša. Efektīva ir bojāto nagu apgriešana.

Priekšējo nagu slimības

Visbiežāk piena ražošanas saimniecībās liellopi slimo ar pakaļkāju ārējo nagu slimībām. Ja, turot govis boksos, grūti pasargāt tās no "smakojošo nagu" slimībām, tādā gadījumā infekcija pāriet arī uz priekškājām, ietekmējot raga kārtas formēšanos papēža apvidū, bet atlikušajā naga daļā raga kārta pāraug.

Visbiežāk dermatīts izpaužas šajās nagu vietās.

Vēl viena pēdējos gados aktuāla problēma, kura rodas govju turēšanas gadījumos, ir pārauguši iekšējie priekšējie nagi. Bieži vien šā iemesla dēļ izmainās nagu forma (tie iegūst "korķu vilka" formu), govis cenšas plati novietot priekškājas, pagriežot pirkstus uz sāniem.

Ja nagu izmaiņas nav pārāk ievērojamas, tas nerada lielas problēmas, bet, ja izmaiņas kļūst ievērojamas, tiek rekomendēts nagus apgriezt. Govij rodas grūtības piekļūt uz barības ejas novietotai barībai, tā cenšas stumjoties pavirzīties uz priekšu. Tādā veidā iekšējais nags tiek noslogots ieslīpi. Lai tā nenotiktu, barības eja jāpārvieto tuvāk pastaigu pamatam.

Iedzimtas slimības

Nagu slimības (dzīvnadža neizturība pret svara noturēšanu vai spiedienu, dzīvnieka neizturība pret "smakojošo nagu" infekciju, vielmaiņas traucējumi, kuri izsauc laminītus) bieži vien ir iedzimtas. To ir grūti noteikt, jo ļoti liela nozīme ir arī dzīvnieku audzēšanai, kopšanai un turēšanas apstākļiem. Tātad, nenormālas formas nagi var veidoties kā slimības (laminīta, starpnagu dermatīta) sekas vai arī tās var būt iedzimtas. Viena lieta gan ir skaidra - dzīvniekus, kuri no jaunības slimo ar nagu slimībām, vaislai nevajadzētu atstāt.

Raga kārtas augšana

Nagu no visām pusēm apņem raga kapsula. Starp naga kaulu (pirksta kaulu) un raga kapsulu atrodas jutīgi saistaudi, kuri tiek saukti par dzīvnadzi. Naga apvidus dzīvnadzis formē naga sienas raga kārtu - 2 cm biezu gredzena formas sabiezējumu ap nagu. No šīs vietas tas sāk augt un aug ļoti lēni - ap 5 mm mēnesī.

Optimāls attālums no naga apvidus līdz naga galam ir 7,5 cm. Tas nozīmē, ka jāpaiet aptuveni 15 mēnešiem, kamēr jaunizveidotā raga kārta sasniedz naga galu, kur notiek tās pašnorīvēšanās.

Pēdas dzīvnadzis formē raga kārtu, kura pārklāj zoli. Šī kārta ir mīkstāka par naga sieniņas raga kārtu. Sienas raga kārtai ir divas malas: virsējā - naga apvidus un apakšējā, kura saskaras ar zemi. Apakšējā (tā, kura saskaras ar zemi) mala ir savienota ar raga zoli un veido balto līniju.

Savara sadalīšanās

Govs svars krīt uz raga sienas malu, kura saskaras ar zemi, un zoles raga papēžu daļu, tāpēc tam vienmērīgi jāsadalās starp vidējo un ārējo nagu.

Ja govs slimo ar nagu slimību, lielākā svara daļa krīt uz vienu nagu. Ja slima ir pakaļkāja, notiek nenormāla ārējā naga raga kārtas veidošanās, bet ja priekšējā - tad lielāka slodze ir jānes iekšējam nagam. Daudzos gadījumos, govīm slimojot ar pakaļējo ekstremitāšu slimībām, ārējais nags ir augstāks par iekšējo, tāpēc tam jānes lielāks svars, uz zoles veidojas brūces (Čūlas), bet govs sāk klibot.

Optimālam naga leņķim attiecībā pret grīdu jābūt ap 45°. Ja šis leņķis ir lielāks, izveidojas pārāk liels papēža raga slānis, bet ja mazāks - izveidojas pārāk garš naga gals.

Telēm pakaļējie nagi ir līdzīga lieluma, nedaudz atšķiras tikai to forma. Kamēr iekšējais nags ir ieliekts, ārējā naga apakša ir līdzena, tikai nedaudz ieliekta.

Priekšējie nagi atšķiras no pakaļējiem: pēdējie ir nedaudz plakanāki.

Kad govis tiek turētas uz līdzenas virsmas (piem., kūtī), lai govs labāk saglabātu līdzsvaru, tās pakaļkāju ārējiem nagiem jānes lielāks svars. Turklāt, ārējais nags tiek nospiests nevienmērīgāk par vidējo, it īpaši govs pastaigu laikā.

Ja slodze uz ārējo nagu ir liela un nevienmērīga ilgāku laiku, izveidojas biezāka raga siena. Šī iemesla dēļ ārējais nags ir lielāks un garāks par iekšējo, bet tas ievērojami palielina slodzi.

Govs mēģina izvairīties no pakaļkāju ārējo nagu pārslodzes, novietojot kājas platāk vai X formā, bet tas nesamazina slodzi.

Ja nags visu laiku ir noslogots, var tikt bojāts zoles dzīvnadzis un papēža kaula pakaļējās sieniņas apakšējā daļa. Tas izraisa sāpes un asiņošanu. Laika gaitā var izveidoties zoles raga čūlas.

Pakaļkāju nagu tieksme nevienmērīgi attīstīties ne vienmēr ir vienādi skaidra. Ja govs slimo ar starpnagu dermatītu un laminītu, ārējam nagam ir tieksme palielināties. Tādā gadījumā raga formēšanās un tā deformēšanās kļūst acīmredzama. Tādos gadījumos obligāti jāapgriež pakaļkāju nagi, un tas jādara regulāri.

Naga kronīša un naga mīkstuma nekrobakterioze

Saslimšanu ar nekrobakteriozi novēro samērā bieži, it sevišķi govīm un aitām, retāk kazām un zirgiem. Dažreiz nekrobakterioze zirgiem skar visu pirksta apvidu, bet pārnadžiem abus pirkstus. Nereti slimība novērojama masveidā, it sevišķi govīm un aitām. Šādos gadījumos tai ir sezonas raksturs. Visvairāk tā izplatīta ganību periodā (jūlijā, augustā, septembrī), bet kūtī stāvēšanas laikā slimo dzīvnieku skaits pamazām samazinās, līdz beidzot ziemā (decembrī, janvārī) ar nekrobakteriozi slimo tikai atsevišķi dzīvnieki.

Cēloņi. Nekrobakteriozi ierosina nesporulējoša anaeroba nūjiņa - Bact. necrophorum. Izraisot saslimšanu, šī baktērija parasti asociējas ar pūžņu un strutu radošo infekciju. Lai brūcē attīstītos anaeroba infekcija, nepieciešami anaerobi apstākļi - negrotiski audi, asins recekļi, kuros nav skābekļa vai tā daudzums stipri samazināts. Tā kā brūču rašanos un audu nekrotizēšanos stipri predisponē ādas macerēšanās, tad nekrobakteriozi biežāk novēro tiem dzīvniekiem, kurus ilgstoši nodarbina mitrās, staignās augsnēs, meža darbos, gana slapjās un mežainās ganībās vai arī ziemā tur slapjās, vircainās stāvvietās (kūtīs).

Patoģenēze. Bact. necrophorum, nonākot anaerobos apstākļos, sāk strauji vairoties un, asociējoties ar pūžņu un strutu radošu infekciju, ierosina apkārtējo veselo audu nekrozi. Slimībai izšķir norobežoto un progresējošo formu Pirmajā gadījumā Bact. necrophorum ir maz virulenta, bet dzīvnieks pret to ir rezistents, tāpēc audu nekroze attīstās lēni un negrotiskais process tiek norobežots ar izturīgu demarkācijas zonu. Otrajā gadījumā slimības izraisītāja virulence ir ļoti augsta, bet dzīvnieks ir vājš un ar mazu rezistenci, tāpēc audu nekroze attīstās strauji, pamazām skarot arvien lielāku apvidu. Dažreiz nekrotizējas visi pirksta mīkstie audi (muskuļu stiegras, locītavu saites, utt.) un rodas metastāzes iekšējos orgānos, it sevišķi plaušās (plaušu metastatistiskā gangrēna).

Klīniskā aina. Kā norobežotajai, tā progresējošai formai ir raksturīgas trīs stadijas.

Slimības norobežotās formas pirmajā stadijā ir otrās vai trešās pakāpes atbalsta klibums. Dzīvnieks neēd, vairāk guļ, nelabprāt ceļas. Vispārējais veselības stāvoklis stipri traucēts (ķermeņa temperatūra paaugstinās par 1-2 C). Naga kronīša un naga mīkstumiņa apvidū sāpīga tūska ar paaugstinātu temperatūru. Otrajā dienā pēc pirmo slimības simptomu parādīšanās lokālās tūskas vietā uz ādas izsvīst dzidrs, lipīgs eksudāts, kas samitrina un salipina apmatojumu. Āda tūskas vietā kļūst cianotiska.

Otrā stadijā, kura sākas 3.-4. dienā pēc pirmo slimības simptomu parādīšanās, raksturojas ar iekaisušu audu nekrozi (parasti šie procesi ir norobežoti - 5 - 25 cm2 plaši un 0,5 - 2 cm dziļi) un abscesu veidošanos. Abscesiem uztrūkstot un atdaloties negrotiskajiem audiem, izdalās šķidrs, pelēcīgi sārts eksudāts ar nepatīkamu smaku. Rezultātā rodas viena vai vairākas lēni dzīstošas čūlas. Pēc abscesu uztrūkšanās un negrotisko audu atdalīšanās dzīvnieka vispārējais veselības stāvoklis uzlabojas, klibums un lokālā akūtā iekaisuma tūska samazinās.

Trešā stadija parasti sākas 6.-7. dienā, kad negrotiskie audi jau pilnīgi atdalījušies un sākusies čūlu granulācija. Šinī stadijā akūtā iekaisuma lokālās pazīmes izzudušas gandrīz pilnīgi, eksudācija samazinās un eksudāts kļūst biezāks, kaut gan vēl ir ar raksturīgo ihorozo smaku. Čūlas pamazām aizpildās ar granulācijas audiem, kas no perifērijas pārklājas ar epitēliju. Šis process ir ilgstošs, dažreiz pat mēnesi un ilgāks. Atsevišķos gadījumos novēro čūlu fungozo granulāciju un šajos audos sekundāro čūlu veidošanos, kuras progresējot saplūst un nereti sasniedz primārās čūlas apmērus. Šīs komplikācijas čūlas sadzīšanu paildzina par vairākām nedēļām.

Slimības progresējošā forma salīdzinājumā ar norobežoto formu noris daudz smagāk. Pirmā stadija raksturojas ar daudz stiprāku akūtā iekaisuma tūsku naga kronīša un naga mīkstumiņa apvidū un vispārējā veselības stāvokļa traucējumu (ķermeņa temperatūra paaugstinās par 2-3° C). Klibums parasti trešās pakāpes.

Otrajā stadijā noris audu strauja nekroze, nereti uzreiz visā pirksta apvidū. Tā turpina izplatīties gan proksimāli, gan dziļumā, skarot muskuļa stiegru makstis, locītavu saites, naga skrimšļus un citus anatomiskos veidojumus. Pārnadžiem daudzos gadījumos slimība skar abus funkcionējošos pirkstus. Negrotiskajā ādā rodas plaisas, caur kurām izdalās pelēcīgi sārts, šķidrs eksudāts ar nepatīkamu smaku, nereti kopā ar audu sairušajām daļām. Pēc pāris dienām negrotiskie audi, kas infiltrēti ar ihorozu eksudātu, sāk-atdalīties; rodas lielas un dziļas čūlas. Daudzos gadījumos atveras locītavas un redzami kauli. Dažreiz novēro pat raga kurpes atdalīšanos. Dzīvniekiem ar trešās pakāpes atbalsta klibums, vispārējais veselības stāvoklis ļoti smags, kas bieži saistīts ar saprēmiju un sepsi, tāpēc šajā stadijā ļoti daudzi dzīvniekiem nobeidzas vai tiek savlaicīgi izbrāķēti.

Trešo stadiju pārdzīvo samērā nedaudzi dzīvnieki, tie, kuriem iekaisuma process sākumā nav bijis plašs un kuri savlaicīgi sākti ārstēt., šinī stadijā čūlas dzīst ļoti lēni (3-4 mēnešus), bieži komplicējoties ar locītavu fibroziem un osificējošiem iekaisumiem, locītavu kontraktūrām, elefantozi un citām komplikācijām.

Nekrobkteriozes progresējošā formā bieži komplicējas ar metastāzēm iekšējos orgānos, it sevišķi plaušās.

Prognoze norobežotajai formai laba līdz šaubīgai, bet progresējošai - šaubīga līdz sliktai.

Slimības novēršanas pasākumi:

Nekrobakteriozes apkarošanā ļoti svarīga nozīme ir profilaksei. Dzīvniekiem jānodrošina sausas, tīras stāvvietas, sausas kultivētas ganības. Slimos dzīvniekus izolē, bet to stāvvietas un kūts inventāru (dakšas, lāpstas utt.) dezinficē. Mēslus pakļauj biotermiskai dezinfekcijai. Veselos dzīvniekus, kuriem bijis kaut kāds kontakts ar slimajiem dzīvniekiem, regulāri ik pārdienas izmeklē, iztīra un apkopj nagus, govīm un aitām - nagstarpas. Tikko pamana saslimšanas pirmās pazīmes, nekavējoties dzīvnieku izolē un uzsāk tā ārstēšanu.